Bình bột chữa cháy Tomoken 9KG

– Tên sản phẩm: Bình bột chữa cháy Tomoken bột 9kg

– Mã sản phẩm: TMK-VJ-ABC/9kg

– Tổng trọng lượng (g): 19.700

– Khối lượng riêng (g): 35.000

– Thời gian phun: khoảng 17s

– Quy định nhiệt độ sử dụng: 20~60°C

– Khoảng cách phun: 4~6m

– Thời gian sử dụng: 5 năm

– Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

– Thông số kích thước chuẩn: W200 x H660