Bình cầu chữa cháy Dragon 6KG

– Loại bình: XZFTBL6

– Đường kính: 270mm

– Chiều cao trụ: 205mm

– Trọng lượng trụ: 2.5kg

– Trọng lượng chất chữa cháy: 6kg ± 2%

– Trọng lượng bình chữa cháy: 8.7kg

– Nhiệt độ chuẩn: 68°C

– Khoảng cách phun: 2.5-3m

– Thời gian phun hiệu quả: ≥10s

– Áp suất khí dẫn: 1.2Mpa

– Nhiệt độ làm việc ổn định: -10°C ~ +50°C