Bình chữa cháy Dragon CO2 3kg

– Loại: MT3

– Đường kính: 133mm

– Chiều cao: 410mm

– Trọng lượng: 3kg (±2%)

– Khoảng cách phun: ≥2m

– Thời gian phun hiệu quả: ≥5 giây

– Nhiệt độ làm việc ổn định: -20°C đến +55°C