Bình chữa cháy Dragon 35KG BC

– Khoảng cách phun: 6.0 – 8.0 mét

– Thời gian phun hiệu quả ở 20°C: > 30.0 giây

– Trọng lượng chất dập lửa: 35.0±2%

– Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa: 60.0±2%

– Áp suất khí dẫn N2: 1.2 – 1.5 MPa

– Áp suất nổ nhỏ nhất: 7.0 MPa

– Nhiệt độ làm việc ổn định: Từ -20°C đến +60°C

– Độ dài thân bình: 2.0 mét

– Chiều cao: 960 mm

– Đường kính: 320 mm