Đèn báo EXIT chỉ một hướng

Đèn báo Exit chỉ hướng một mặt giúp hướng dẫn người ra khỏi khu vực có nguy cơ nguy hiểm như động đất, cháy nổ, hoặc chiến tranh trong thời gian ngắn. Với việc tích hợp bình accu điện DC, đèn luôn đảm bảo an toàn cho con người, đặc biệt là đảm bảo thời gian thoát hiểm theo tiêu chuẩn an toàn PCCC hiện nay.