Đèn sự cố Paragon

Đèn sự cố Paragon là đèn khẩn cấp, thiết bị PCCC tự trang bị nguồn điện và tự động chiếu sáng khi tòa nhà phải đối mặt với sự cố mất điện.