Quả cầu chữa cháy 6kg ABC

  • Loại bột chữa cháy: bột khô ABC
  • Thời gian phun: ≥ 15 giây
  • Phạm vi phun: ≥ 1m
  • Nhiệt độ làm việc: -20ᵒC đến 55ᵒC
  • Trọng lượng chất chữa cháy: 6kg bột
  • Tổng trọng lượng bình: 9kg
  • Đường kính bình: 270mm
  • Chiều cao bình: 310mm
  • Nhiệt độ tự động phun: ≥ 68ᵒC