Bình chữa cháy xe đẩy 35kg mfzl35

2.300.000

– Chủng loại: Bình chữa cháy loại lớn có xe đẩy

– Mã sản phẩm: MFZL35 hoặc MFTZL35 hoặc MFTZL-35

– Chất chữa cháy: Bột ABC

– Trọng lượng bột bên trong: 35kg

– Trọng lượng toàn bình: ~45kg

– Chiều cao: ~88cm

– Đường kính: ~23cm