Bình cầu chữa cháy 6kg BC

– Trọng lượng chất chữa cháy: 6 kg

– Trọng lượng cả vỏ: 7,5 kg

– Đường kính ngoài: 30 cm

– Đường kính trong: 28,2 cm

– Chất chữa cháy: Bột BC (dùng cho loại cháy B và C)

– Thời gian xả bột: ≤ 10s (thời gian phun bột trong 10 giây)

– Nhiệt độ để bình phun bột: Tối đa 68 độ C (bình có thể sử dụng tốt ở nhiệt độ lên đến 68 độ C)

– Nhiệt độ làm việc: Từ 10 đến 50 độ C (bình hoạt động hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ 10 đến 50 độ C)