Bình cầu chữa cháy 8kg BC

  • Trọng lượng bột cháy cháy: (Kg) 8,0
  • Trọng lượng tổng của bình: (Kg) 11,25
  • Khoảng cách phun: ( Mét) 4,9
  • Thời gian phun hiệu quả: ~ 20oC (S) 13
  • Nhiệt độ làm việc ổn định: -20oC ~ + 60oC
  • Chiều cao: (mm) 350
  • Đường kính: (mm) 302
  • Nhiệt độ tự động phun: 68  độ C