Bình chữa cháy 2kg bột BC MFZ2

– Mã sản phẩm: MFZ2

– Sức chứa: 1±0.04 kg

– Hợp chất chữa cháy: Bột BC

– Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 5s

– Phạm vi phun: ≥ 2m

– Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~55 oC

– Trọng lượng bột chữa cháy: 1kg

– Trọng lượng tổng cộng: ~3.2kg

– Xuất xứ: Việt Nam