Bóng ném chữa cháy AFO

– Có dạng hình cầu với trong lượng khoảng 1,3 kg

– Chất liệu: Vỏ nhựa, khung đế kim loại

Đường kính bóng chữa cháy AFO ~ 140mm

– Có giá đỡ kim loại đi kèm

– Nguồn gốc: Sản xuất tại nhà máy Trung Quốc

– Sau khi tiếp xúc với lửa ở nhiệt độ cao > 70 độ C thì bóng chữa cháy sẽ tự động kích hoạt

– Chất chữa cháy: Dạng bột chữa cháy hữu cơ