Trụ cứu hoả

– Sản Xuất: Trung Quốc

– Chất liệu: Gang 18~36

– Áp suất làm việc: 10bar