Bình cầu chữa cháy 8kg ABC

750.000

  • Mã sản phẩm: XZFTBL8
  • Chất chữa cháy: Bột ABC
  • Trọng lượng bột bên trong: 8kg
  • Trọng lượng tổng cả bình: 10kg
  • Chiều cao: Khoảng 32cm
  • Đường kính: Khoảng 30.5cm
  • Chứng nhận nhập khẩu và chất lượng (CO-CQ)