Bình chữa cháy MT24 CO2 24kg

– Tên gọi: Bình chữa cháy khí CO2 MT24

– Sức chứa: 24±1.15kg

– Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥50s

– Phạm vi phun: ≥8m

– Nhiệt độ hoạt động: ≤10°C

– Thử nghiệm qua nước (MPa): 10~55

– Trọng lượng khí chữa cháy: 24kg